Berikut ini video/audio kajian kami:

Akidah

 • Al-Irsyad ila Shahihil I’tiqad Syaikh Shalih Fauzan, Mutiara Sunnah
 • Syarh Tsalatsah al-Ushul Syaikh Shalih Fauzan, Lahat Mengaji & Pali Mengaji
 • Fadhlul Islam Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Bakti
 • Ushulus Sunnah Imam Ahmad, Rodja Darussalam Sriwijaya Mengaji: tonton
 • Khudz Aqidatak Syaikh Jamil Zainu
 • Al Qawa’idul Arba’ Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab

Hadis

 • Fathul Qawiyyil Matin Syarh Arbain Nawawi Syaikh Abdul Muhsin al Abbad, Mazada

Tafsir/Alquran

 • Qawaid Quraniyyah, Al Madina Prabumulih: tonton

Fikih Taharah

 • Shahih Fiqhis Sunnah Syaikh Abu Malik Kamal, Sudays
 • Al Fiqhusy Syafi’i lil Mubtadi-in Syaikh Ahmad Mahmud Abu Hasubah, Fath Media: tonton

Fikih Salat

 • Shahih Fiqhis Sunnah Syaikh Abu Malik Kamal, Sudays

Fikih Zakat

 • Fathul Qarib, Fath Media, Masjid Al Imam Asy Syafi’i Mutiara Sunnah: tonton

Fikih Puasa

 • Fathul Qarib, Fath Media, Masjid Al Imam Asy Syafi’i Mutiara Sunnah: tonton

Fikih Haji & Umrah

 • Fathul Qarib, Fath Media, Masjid Al Imam Asy Syafi’i Mutiara Sunnah: tonton

Fikih Muamalah

 • Fathul Qarib, Fath Media, Masjid Al Imam Asy Syafi’i Mutiara Sunnah: tonton
 • Al Fiqhul Muyassar, KPMI Palembang

Fikih Nikah

 • Fath Dzil Jalali wal Ikram Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Forkisma
 • Shahih Fiqhis Sunnah Syaikh Abu Malik Kamal, Forkisma
 • Podcast PANDMI, Fath Media: tonton
 • Manajemen Keluarga Islami, Daurah Keluarga Islami, The Ghuroba: tonton

Fikih Dakwah

 • 13 Contoh Praktik Hikmah Dalam Berdakwah Ust. Abdullah Zen, Bakti

Akhlak

 • Khuthuwat ilas Sa’adah, The Ghuroba: tonton
 • Kitab Jami’ Bulughul Maram Ibnu Hajar, Lahat Mengaji

Adab

 • Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari, Forkisma
 • Ma’alim fi Thariq Thalabil ‘Ilmi Syaikh Abdul Aziz as-Sadhan, Mazada TV: tonton
 • Ya Thalibal ‘Ilmi Syaikh Abdul Aziz as-Sadhan, Mazada TV: tonton