Dampak Ibadah Tanpa Ilmu

Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berucap, “Siapa yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakan yang ia timbulkan lebih banyak daripada perbaikan yang ia hasilkan.” (Az-Zuhd – Imam Ahmad, 1/301)

Sungguh benar apa yang telah beliau tuturkan. Tidaklah tersebar berbagai macam ritual yang diada-adakan dalam agama, tidaklah menjamur hawa nafsu, tidaklah tumbuh subur kesesatan di tubuh masyarakat melainkan disebabkan banyaknya manusia yang menyibukkan diri dengan ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu dan petunjuk.

*) Diterjemahkan secara bebas dari tulisan Syekh Abdurrazzaq al-Badr –hafizhahullah– yang berjudul العبادة بغير علم dalam website resminya, al-badr.net.

5 Rabiul Awal 1435 H / 7 Januari 2014 M
Ketika tas laptop, tas carier, dan tas selempang berjemur di bawah terik matahari yang sayup-sayup

Comments

  1. Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *