Fiqih Archive

Fikih Ringkas Gerhana

Gerhana artinya ketika matahari atau bulan gelap sebagian atau seluruhnya dilihat dari bumi. Disyariatkan ketika terjadi gerhana:

Fikih Ringkas Buang Hajat

Pengertian Istinja Istinja artinya membersihkan kotoran dari tempat keluarnya dengan air atau selain air seperti batu dll. Tidak disyaratkan niat untuk beristinja.

Fikih Ringkas Bejana

Pengertian Bejana Bejana adalah wadah atau tempat air. Semua bejana boleh digunakan, kecuali yang dilarang oleh syariat.

Fikih Ringkas Najis

Pengertian Najis Secara bahasa, najis artinya kotoran. Secara istilah, najis artinya adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat, karena hukum asal segala sesuatu itu suci.

Fikih Ringkas Taharah

Pengertian Taharah Secara bahasa taharah artinya suci atau bersih dari kotoran secara mutlak, baik lahir maupun batin. Dalam definisi ini, taharah terbagi menjadi dua: 1. Taharah maknawiyah atau bathinah: bersuci dari kotoran batin yaitu kotoran hati berupa dosa dan maksiat seperti riya, sum’ah, hasad, sombong, ujub dst. 2. Taharah hissiyah: bersuci dari kotoran lahir seperti

Fikih Ringkas Lailatul Qadar

Pengertian Lailatul qadar berasal dari dua kata: lailah yang artinya malam, dan: qadar yang memiliki beberapa arti, di antaranya kemuliaan, penetapan, dan sempit. Lailatul qadar adalah malam kemuliaan karena malam turunnya awal Alquran, turunnya para malaikat, dan malam yang lebih baik dari seribu bulan.

Fikih Puasa Wanita Hamil & Menyusui

Di antara uzur yang membolehkan seorang wanita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah hamil atau menyusui jika hal tsb memberatkan atau jika dia khawatir membahayakan kesehatan janin atau bayinya. إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ “Sesungguhnya Allah menggugurkan separuh salat bagi musafir dan menggugurkan

Fikih Ringkas Puasa Syawal

Bulan Syawal Syawwaal (atau Syawal menurut KBBI) berasal dari kata syaala yang artinya mengangkat, dikarenakan unta-unta betina mengangkat ekornya, karena saat itu musim kawin unta. Syawal adalah bulan kesepuluh dalam kalender hijriyah, setelah Ramadan dan sebelum bulan-bulan haram seperti Zulkaidah, Zulhijah, dan Muharam. Syawal satu di antara tiga bulan haji.

Fikih Ringkas Zakat Fitri

Definisi Zakat secara bahasa dari kata zaka yang artinya tumbuh, berkembang, bertambah. Secara syariat zakat artinya mengeluarkan harta tertentu yang memenuhi syarat tertentu dan disalurkan kepada orang tertentu.

Pengantar Ilmu Fikih

Definisi Fikih Fikih secara bahasa artinya pemahaman yang mendalam. Fikih menurut istilah syariat: ilmu/pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berupa amal perbuatan (baik ibadah maupun muamalah, bukan keyakinan/ideologi) dengan dalil-dalinya yang terperinci. Seperti: taharah, salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain.