Author Archive

Keajaiban Sedekah

Ia memiliki kedudukan yang agung dalam Islam dan peran yang penting dalam penyebaran dakwah Islam. Ialah sedekah yang dengannya Allah Ta’ala mensifati hamba-Nya yang bertakwa. Allah Ta’ala memuji sifat dermawan dan menghina sifat kikir di dalam kitab-Nya. Allah Ta’ala juga mewajibkan zakat yang itu merupakan bagian dari sedekah. Tentu saja, Allah Ta’ala tidak memerintahkan sesuatu

Berpegang Teguh Kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah

Wajib atas setiap muslim untuk mengikuti sunah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan sunnah Khulafa’ur Rasyidin radhiyallahu ‘anhum, serta menjauhi berbagai macam bentuk perkara-perkara baru dalam agama, karena sesungguhnya perkara baru dalam agama adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Imam asy-Syafi’i rahimahullah berkata, “Kaum muslimin telah ijma’ (bersepakat) bahwa barangsiapa yang menjelaskan sunnah

Zakat Fithri

Bulan Ramadhan, bulan yang Allah Ta’ala muliakan dari sebelas bulan lainnya. Bulan ini memiliki banyak keutamaan yang sudah kita ketahui bersama seperti dilipatgandakannya pahala, dibukanya pintu Surga, ditutupnya pintu Neraka, dibelenggunya setan dan berbagai keutamaan lainnya. Tidak hanya itu. Pada bulan ini, Allah Ta’ala juga mensyari’atkan berbagai bentuk amalan yang tentunya dapat meningkatkan pahala kita.

Arti Sebuah Amanat

Amanat tidak mengenal kasta. Tiap insan dari berbagai kalangan pernah mengembannya. Layaknya angin, begitu mudah kita menemuinya. Akan tetapi begitu sulit kita mendapatkannya mampu terjaga dan tidak terabaikan. Amanat adalah emas yang telah ditutupi karat hitam. Sehingga manusia begitu mudah menyia-nyiakannya. Maka pada pembahasan kali ini, kita mengangkat tema amanat agar kita dapat memahami arti