Apakah Anak Kecil Juga Ditanya Malaikat di Alam Kubur?

hisab-hilal

Dalam masalah apakah anak kecil, atau orang gila, yang mana dikatakan sebagai orang yang bukan mukalaf atau tidak dibebani syariat juga ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur, ulama berbeda pendapat. Continue reading

Apa Kata Sahabat, Tabiin, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad tentang Bid’ah?

images
  • Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu pernah berujar,
    “Wahai kaum muslimin! Aku hanyalah orang yang mengikuti jejak Rasulullah, bukan orang yang membuat bidah. Kalau aku berbuat baik, tolonglah diriku. Akan tetapi kalau aku menyimpang, tolong luruskan diriku…”[1] Continue reading