Baju Merah, Boleh Atau Tidak?

pembaharu-mujaddid

Ulama bersilang pendapat mengenai hukum baju berwarna merah hingga mencapai sekian macam pendapat.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany rahimahullah bahkan menyebutkan di dalam Fath Al-Bari ada tujuh hingga delapan pendapat yang secara garis besar berujung pada perbedaan dalam memahami hadis-hadis yang berkenaan dengan hal itu. Continue reading

Kisah Perjuangan Imam Ahmad Merantau Menuntut Ilmu

hutan

Alkisah, beberapa belas abad silam, Imam Ahmad rahimahullah tengah melakukan perjalanan panjang ke negeri Yaman, untuk berguru kepada Abdurrazzaq ash-Shan’ani rahimahullah.

Hal yang tidak diinginkan terjadi: ia kehabisan bekal sebelum tiba di tujuan!

Apa yang lantas ia lakukan? Continue reading